Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

Stromy

Rez ovocných drevín


O reze ovocných drevín bolo už napísané veľa, ale len málokto vie použiť všetky tie múdrosti v praxi. Nedopúšťajte sa ani vy zbytočných chýb.

Rez

Prvé, čo zaujíma každého pestovateľa, je kvalita oberaných plodov. Tá je však závislá nielen na vonkajších podmienkach
a starostlivosti, ale tiež na zdravotnom stave kríkov a stromov. Priebežná starostlivosť preto nezahŕňa len závlahu a hnojenie, ale tiež dobre a čisto vedený rez, ktorý zaistí prístup slnečných lúčov a vzduchu do koruny. Príliš husté stromy totiž ľahšie podliehajú chorobám a škodcom; ovocie je menej kvalitné a horšie sa skladuje.

Jedným zo základných predpokladov je rez – zimný či letný, ďalej výchovný, udržiavací a zmladzovací. Úlohou zimného rezu je predovšetkým údržba tvaru koruny a dobrého zdravotného stavu celého stromu, zatiaľ čo letný rez podporí násadu kvetov pre nadchádzajúcu sezónu. Výchovný rez sa aplikuje výhradne na novo vysadených a mladých ovocných stromčekoch; jeho úlohou je dať im vhodný tvar a priviesť ich čo možno najrýchlejšie do fázy plodnosti.

Tá je v živote stromu najdôležitejšia, neobíde sa ale bez zodpovedajúcich opatrení (udržiavací rez). Ako náhle stromy začnú javiť po rokoch známky starnutia (príliš husté koruny, dolu zvesené a usychajúce vetvy), je treba pristúpiť k rezu zmladzovaciemu. Jeho poslaním je tvorba nových výhonov s
plodonosným obrastom, ktoré ešte ponesú nejaký čas kvalitné ovocie.

Čo sa samotného rezu týka, dôležitý nie je ani tak výsledný vzhľad stromu a koruny, ako skôr dostatok vzduchu a svetla i medzi vetvami. Odstrániť je nutné predovšetkým vetvy poškodené (rozlámané), uschýnajúce či napadnuté hubovými
chorobami. Vadia tiež tie, ktoré sa krížia a prekážajú si v ďalšom vývoji. Naopak šetriť je potrebné v každom prípade
tzv. plodonosný obrast (výhony s kvetnými pukmi), ktorý je zdrojom dobrej úrody. Pri reze je však nutné robiť veľmi často
kompromisy, a to aj na úkor pekného tvaru koruny. Na druhú stranu príliš veľa plodonosného obrastu môže byť i na škodu – strom by sa následne mohol vyčerpávať, čo má za následok nielen veľké množstvo menej akostného ovocia, ale i striedavú plodnosť v prípade niektorých odrôd.
 
Teším sa na Vás nabudúce :))