Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

Stromy

Listnaté stromy

Listnaté stromy

Listnatý strom môžeme charakterizovať ako tvar opadavej dreviny zložený z holého kmeňa (s výškou 160 až 200 cm) a rôzne utváranej rozkonárenej koruny. V záhradnej praxi je táto charakteristika dôležitá, lebo existuje celý rad druhov, ktoré môžeme pestovať ako stromy aj ako kríky (s viacerými kmeňmi). Koruna stromu, jej stavba a veľkosť, je druhovo charakteristická. Podľa veľkosti koruny môžeme stromy rozdeliť na druhy s menšou korunou, vhodné aj do záhrad, a druhy s veľkou korunou, ktoré do záhrad nepoužívame. Duby, buky, lipy, pagaštany, platany, topole, jasene, niektoré javory a ďalšie veľké stromy do záhrad nesadíme, lebo vyžadujú priestor veľkosti parku. Aj niektoré ovocné stromy (vlašský orech, čerešňa) dorastajú do takých rozmerov, že ich umiestnenie v záhrade je problematické. Pri výsadbe na hranici pozemku sa môžu stať aj predmetom susedského sporu z dôvodu tienenia susedovej záhrady.

Pôsobenie listnáčov

Opadavé listnáče sú oproti ihličnanom počas roka oveľa premenlivejšie. Niektoré sú zaujímavé kvitnutím, farbou a vôňou kvetov, jesenným sfarbením listov, okrasnými plodmi a mnohými ďalšími hodnotnými detailmi (farbou kôry, tŕňmi). Listnaté stromy sú pôsobivé svojím dynamickým habitom a svetlejším olistením. Pôsobia ľahším, optimistickým dojmom, koruny sú zväčša vzdušné, výrazný je i pohyb listov. Esteticky sú mimoriadne rozmanitou skupinou, pretože v priebehu času bolo vyšľachtených množstvo kultivarov. Známe sú pestrolisté formy s listami inej farby než pôvodný druh (červenolisté, žltolisté), ale aj kultivary s listami strihanými či vykrajovanými. Kultivované a modifikované boli aj tvary stromov alebo vetvičiek, čím vznikli stromy s pokrútenými vetvičkami alebo so zaujímavým vzrastom, od previsnutého po vázovitý i stĺpovitý.

Použitie listnatých stromov

Do záhrady sa z okrasných listnatých stromov používajú druhy strednej veľkosti a menšie, ako sú okrasné jablone, japonské čerešne, čremchy, višne a slivky, cudzokrajné hlohy, jarabiny, jaseň mannový, japonské javory, kultivary briez, vŕb, agáta, katalpy atď. Majú tu významné miesto, lebo vytvárajú priestorovú zeleň, značne prevyšujúcu výšku plota. Poskytujú tieň v letnom období, preto sa hodia k odpočívadlám, do solitérneho postavenia na trávniku, pred kontrastné pozadie i do kúta záhrady, ale najmä na vytvorenie rámca záhrady, teda na zdôraznenie jej obvodu. Pri umiestňovaní stromu k domu treba postupovať opatrne a mať na pamäti veľkosť stromu v dospelosti. Skupina stromov umiestnených zo severnej a severozápadnej strany však  môže poslúžit aj ako vetrolam.
 
Teším sa na Vás nabudúce :))