Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

Stromy

Ihličnany

Ihličnany

Najdôležitejšou skupinou drevín, veľmi vhodnou na vytvorenie vegetačnej kostry záhrady, sú ihličnany. Majú rad vlastností, ktoré ich na to predurčujú. Všetky rody a druhy (až na niekoľko opadavých výnimiek) sa vyznačujú krásnou zeleňou, pôsobivou počas celého roka, teda i v zime. Ich stály vzhľad a kompaktný obrys zabezpečuje (spravidla neopadavé) olistenie z ihličiek (jedle, smreky, borovice, tisy) alebo drobných šupiniek (borievky, cyprušteky, tuje) a husté vetvenie už od zeme.

Ihličnany po celý rok vyvolávajú dôstojný až statický dojem, najpôsobivejšie sú však na jeseň a v zime. Na jeseň tvoria svojou tmavozelenou farbou príjemný kontrast oproti jesenne vyfarbeným listnáčom. V zime skryto a pomaly žijú ďalej (na rozdiel od nevegetujúcich listnáčov) a zeleňou kraľujú pred bielym pozadím zasneženého okolia. Ihličnany sa vyznačujú stálosťou olistenia, a tým i celoročne takmer nemennou pôsobivosťou. Vždyzeleným, spravidla tmavším sfarbením, meravosťou habitu s minimálnym pohybom listov a vetiev vyvolávajú pocit dôstojnosti a vážnosti. Pre (zväčša) pravidelný tvar koruny sa dobre hodia do blízkosti architektúry a ako dominantné prvky i pri vytváraní kostry záhrady. Skupina ihličnatých drevín sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou tvarov a veľkostí v rodoch od rozložitých stromov (dorastajúcich i do výšky vyše 30 m) cez kríkové tvary až po plazivé druhy. Vyšľachtený bol aj celý rad tvarových kultivarov od stĺpovitých cez pyramidálne až po previsnuté (smútočné). Ihličnany sa vyznačujú aj širokou škálou odtieňov zelene od tmavozelenej cez modrozelenú po svetlozelenú, no aj bohatstvom farebných kultivarov od strieborných po zlaté až oranžové odtiene.

Použitie ihličnanov v záhrade

Ihličnany majú v záhrade veľmi široké využitie, a to od našich najnižších polôh po najvyššie. Ideálne sú na oddelenie bývania od rušnej komunikácie (zachytia prach a čiastočne i hluk) i od susedov. V skupinách vhodne delia záhradný priestor alebo vytvárajú pozadie pre listnaté solitéry či farebné kvetinové výsadby. Jedle, smreky a borovice dosahujú veľké rozmery, dorastajú do výšky nad 20 m, pričom majú priemery korún od 5 do 10 m, preto ich v záhradách musíme používať veľmi opatrne. V skupinách sa hodia iba do veľkých záhrad, v malých priestoroch a predzáhradkách sa dajú použiť iba ich menšie kultivary alebo iné vhodné druhy ihličnanov.

Vyššie ihličnany sa používajú najmä na vytvorenie skupín, zelených stien na delenie priestoru, vytvorenie tmavšieho pozadia pre stromy či plastiky. Vhodné sú menšie a užšie druhy smrekov, jedlí, borovíc, tisu, tuje, cyprušteky a stĺpovité borievky, do chránených polôh v teplejších oblastiach aj céder, cyprusovec a patuja do solitérneho postavenia. Na spestrenie skupín alebo ako solitéry sa využívajú aj farebné a tvarové kultivary vyšších ihličnanov.

Nižšie ihličnany, najmä krovité a poliehavé formy borievok a cypruštekov, sa veľmi dobre uplatňujú na pokrytie svahov, vytvorenie rovnorodých lemovacích záhonov, v blízkosti terás, odpočívadiel i vodných nádrží. Niektoré poliehavé i zakrpatené borievky možno využiť na založenie vresoviska, do skupín s trávami, ako pozadie pre skalkové partie a menšie možno umiestniť i v predzáhradkách. Sú nenahraditeľné pre menšie a malé záhrady.
 
Teším sa na Vás nabudúce :))