Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

Druhy mulčovacieho materiálu

Domov zvierat a hmyzu

S premnožením živočíšných druhov, ktoré záhradkári považujú za škodcov, si príroda vie poradiť sama. Podarí sa jej to, ak zvieratám, ktoré sa živia škodcami, poskytneme priestor v záhrade. Veľa druhov hmyzu potrebuje k životu určité druhy rastlín, preto by sme mali v záhrade vymedziť jedno vzdialené miesto, ktoré nebudeme vôbec udržiavať. Naopak, necháme ho zarásť divou vegetáciou so spadnutými vetvičkami.
 
Teším sa na Vás nabudúce :))