Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

Príležitostní škodcovia

Vajíčka ulitníkov (Gastropoda - zväčšenina).

Dážďovky (Lumbricidae) môžu v črepníku pretrhať korene.

Slizovce (Arionidae) napr. slizovec záhradný (Arion hortensis), slizniačik poľný (Deroceras agreste) a slizniak najväčší (Limax maximus) - sa môžu dostať do bytu so zeleninou zo záhrady.

Rastlina poškodená požerkom ulitníkov (Gastropoda) na rozdiel od húseníc ulitníky zanechávajú za sebou viditeľné slizovité stopy.

Výsledkom požerku lariev motýľov (Lepidoptera) môže byť až holožer.

Zemníky (Enchytriaeidae) poškodzujú podzemné časti rastlín - pri izbových rastlinách v črepníkoch veľmi vzácne.

Larvy a dospelce drobných kôrovcoc - žižiavok (Isopoda) v noci požierajú zotleté aj zdravé pletivá rastlín.

Ojedinelo môže rastlina zvädnúť (na obr. Hibiskus) aj po poškodení koreňov dážďovkami (Lumricidae) alebo zemníkmi (Enchytraeidae).

Typický prípad požerkov listov dospelými jedincami nosánika ryhovaného.

Stonôžka biela (Scutigerella immaculata) - príležitostný škodca z triedy stonožiek (Symphyla).

Mnohonôžka (Diploda) - škodí ako žižiavka.

Dospelec nosánika ryhovaného (zväčšenina) je aktívny v noci.

Detail larvy nosánika ryhovaného (zväčšenina).

Zvädnutie a odumretie rastliny spôsobené žerom lariev nosánika ryhovaného (Otiorrhynchus sulcatus) na hľuze a koreňoch (Cyclamen sp.).
 
Teším sa na Vás nabudúce :))