Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

Hlavní škodcovia

Detail roztočíka pri  zväčšení mikroskopom

Detail koreňovej vošky bez voskového výlučku.

Koreňový bal s príznakmi bielych voskových výlučkov po napadnutí koreňovými voškami (Pemphigidae).

Kolónia roztoča koreňového (Rhizoglyphus echinops - zväčšenina).

Odumretá cibuľa tulipánu ako následok silného napadnutia roztočom koreňovým (Rhizoglyhus echinops).

Detail deformácie súkvetia po napadnutí roztočíkmi (na obrázku Kalanchoe sp.).

Deformácia kvetov po napadnutí roztočíkmi (Tarsonemidae), na obrázku cyklamen.

Príznaky napadnutia roztočíkmi (Tarsonemidae) zvinuté, niekedy až zasychajúce listy.

Detail roztočca (Tetranychidae-zväčšenina).

Roztočec (Tetranychidae - zväčšenia) na rube listu.

Jemné pavučiny na rastline - typický príznak silného napadnutia roztočcom chmeľovým (Tetranychus urticae).

Odumretie vegetačného vrcholu na Ficus elasica zapríčinené silným napadnutím roztočcami (Tetranychidae).

Detail dospelca strapky (Thripidae - zväčšenina), skutočná veľkosť je na hranici viditeľnosti  voľným okom.

Poškodenie okrajov kvetov streptokarpu (Streptocarpus sp.) cicaním strapiek ( Tripidae)

Deformácia listovej čepele zapríčinená cicaním strapiek (Tripidae).

Príznaky napadnutia strapkami (Tripidae) striebristosť, prípadne žltnutie listov (na ficus elastica).

Detail dospelca mínerky záhradnej (zväčšenina).

Vajíčka smútiviek v záhradnom substráte.

Detail larvy smútivky (Sciaridae,Lyciniidae - zväčšenina).

Zhrunutie koreňov senpólie spôsobené koreňovými háďatkami (Heterodera).

Dospelec smútivky (Lycoria prothalliorum- zväčšenina).

Dospelec a pupáriá po zakuklení mínerky záhradnej vo vnútri listu.

Detail chodbičky pod pokožkou listu (tzv. míny) po žere larvy mínerky záhradnej.

Detail háďatiek (Nematoda) pri zväčšení mikroskopom.

Deformácia a zakrpatený vzrast hortenzie po napadnutí stonkovým háďatkom zhubným (Ditylenchus dipsaci).

Odumieranie pletiva listu begónie zapríčinené napadnutím listovým háďatkom skleníkovým (Aphelenchoides olesistus)
 
Teším sa na Vás nabudúce :))