Všade Kvety u Tessee

Témata

Kalendář

O kaktusoch a sukulentoch

Terminologický slovníček

 

 

 

Aktinomorfný - (pri kvetoch)  pravidelný, súmerný s niekoľkými rovinami súmernosti

Areola - skrátený bočný výhonok kaktusov, z ktorého vyrastajú tŕne (premenené listy) a kvety

Axila –rozštiepením areoly niektorých druhov sa jej spodná časť – axila – presunula k báze tuberkuly a vyrastajú z nej kvety

Cefálium –časť stonky so zmeneným tvarom a odlišnými tŕňmi, z ktorej vyrastajú kvety. Cefalium majú len niektoré druhy.

Cudzosprašná rastlina – na opelenie jej kvetov je potrebný peľ z inej rastliny

Etolizácia – deformácia tvaru rastliny pri nedostatku svetla

Epifyt – rastlina žijúca na povrchu iného rastlinného druhu, ktorý využíva len ako oporu, neprijíma z neho živiny

Forma (f.) – vnútrodruhová kategória, malá odchýlka od druhu alebo variety

Glochídie – zvlášte drobné tŕne opuncií

Hybrid – rastlina, ktorá vznikla krížením dvoch rôznych druhov

Hydropónia – pestovanie rastlín vo výživných roztokoch

Kristáta – abnormálny rast stonky, pri ktorom sa vytvára hrebeňová forma, vegetačný vrchol je rozšírený jedným smerom

Kultivar (cv.) – kultúrna varieta, odlišná od druhu rastúceho v prírode, vznikla selektívnym pestovaním v kultúre

Osteň – tvrdý, ostrý výrastok  pokožky, pôvodne sa týmto termínom označovali tŕne kaktusov, ktoré ale majú iný pôvod

Piestik – časť kvetu zložená z blizny, čnelky a semenníka, ktorý obsahuje vajíčka

Samosprašná rastlina – opelenie jej kvetov môže nastať i vlastným peľom

Sukulent – rastlina s jedným alebo viacerými zhrubnutými orgánmi, ktoré slúžia ako zásobáreň vody a majú svoj typický metabolizmus

Trichom – chlp, výrastok na povrchu orgánov rastlín, veľké množstvo týchto chĺpkov vyrastajúcich z areol tvorí na niektorých častiach kaktusov tzv. „vatu“

Tŕň – na kaktusoch je to premenený list, vyrastá z areoly

Tuberkola (tiež bradavka alebo mamila)výrastok na povrchu stonky, na jej vrchole je väčšinou umiestnená areola

Tyčinka – časť kvetu zložená z nitky a peľnice, v ktorej sa vytvára peľ

Varieta (var.) – taxonomická jednotka nižšia ako druh

Zygomorfný – (pri kvete) súmerný len podľa jednej roviny súmernosti

 
Teším sa na Vás nabudúce :))